Styrian Kendo Gasshuku 2018


We are happy to announce the first details of our 2018 Styrian Kendo Gasshuku.

Once more we are able to welcome high ranked female sensei as well.

In order to allow save travels on Sunday we did adjust our schedule and will end earlier than in the past.

You can find all details in our official announcment.

Schedule            

 • Friday, 19.10.2018
  • 05:30pm – 06:30pm Welcome Ji-Keiko
 • Saturday, 20.10.2018
  • 06:30am – 07:30am Keiko
  • 09:30am – 12:00am Keiko
  • 03:00pm – 06:00pm Keiko
 • Sunday, 21.10.2018
  • 06:30am – 07:30am Keiko
  • 09:30am – 12:00am Keiko
  • 02:00pm – 04:00pm Keiko

Sensei  

 • Masahito Yumura, Kendo Hanshi 8. Dan
 • Shinichiro Noguchi, Kendo Hanshi 8. Dan
 • Koetsu Sone, Kendo Kyoshi 8. Dan

Delegation from Japan

 • Kendo 7. Dan
  Etsuji Emoto Kyoshi, Shinzo Moritani Kyoshi, Kazuhisa Inoue Kyoshi, Shigeru Takayanagi Kyoshi, Takeshi Senzaki Kyoshi, Testuro Yasuda Kyoshi, Yorihiko Maeno Renshi,
  Taka Adachi Kyoshi (female), Kikuxhihara Midori Kyoshi (female)
 • Kendo 6. Dan
  Takanori Gonda Renshi, Tatsuya Kubo Renshi

Location             

 • JUFA Fürstenfeld, Burgenlandstrasse 15-17, 8280 Fürstenfeld

Registration